Участники Великой Отечественной войны от "А" до "З"

003ambrodjko01002alekseev02alekseev010001anishenko01Borovskih06Borovskih03buturlin02Borovskih04buturlin03Borovskih05buturlin05buturlin06buturlin09demin01drevnin01efimenko02efimenko01evtushenko01gainullin01gadalov01gerasimenko01enikeev01gavrik01gulyaev02gulyaev03guseva01jarov01vajanov01vajanov02vydrin01vydrin02zadorojnyi01zaharchenko01zaharov01Zolotorgova01Zolotorgova02Zolotorgova04Zolotorgova05Zolotorgova06zyablov01Zolotorgova03jukov01jdankin01 (1)jarov03gulyaev01Grigoriev01gorskiy01grinenko02grinenko01gorev01glybikova01golotsvan02gerasimenko03gerasimenko02Borovskih02boroda04Borovskih04Borovskih03Borovskih01boroda03Bochenkov01bolduev01bliznyuk02bliznyuk03beltcov01batashan04batashan02batashan01batashan03aristov01azarov001babkin01antipov01zaharov01anistratenko01anistratenko02antonov01anishenko02